Privacyverklaring

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens

 1. Bedrijfsgegevens
 • Tango events
 • Abeelstraat 2 (postadres)
 • 2404 VZ  Alphen aan den Rijn
 • Tel : 0172 496484 /06 55507086
 • KvKnr : 73548065
 • https://www.tango-events.nl

De Functionaris Gegevensbescherming van Tango events is te bereiken via info@tango-events.nl

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Tango events verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • (Bedrijfs)naam
 • Voor- en achternaam contactpersoon
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • KVK nummer
 • Bankrekeningnummer
 1. Met welk doel en op welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tango events verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het aanbieden van een offerte, opdrachtbevestiging en afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 1. Geautomatiseerde besluitvorming

Tango events neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen of bedrijven.

 1. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tango events bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

Tango events verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tango events gebruikt geen cookies.

 1. Toegang tot uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tango events

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tango-events.nl

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tango events neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan schriftelijk contact op met ons via info@tango-events.nl

Dit privacy statement kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren.